Archiv pro měsíc: Červen 2021

František Mareš: Mládež a národní ideály

Vybídnutí, abych napsal pro naše student­stvo několik vět, by poukázaly na možné cesty ze zmatku této doby, nemohl jsem nevyhověti, nechť je to kdekoliv. Neboť nej­větším nebezpečenstvím pro národ a jeho stát jest, přestane-li mládež věřiti v národní ideály. Není tak nebezpečno věřiti v ideály třeba bludné, jako nevěřiti vůbec v nic. Tu potom nastává jen posměch ze všeho, který u nás začíná bez ostychu se ozývat na místě pravdy. Díla i činy velké hodnoty pro národ zlehčují se posměšně podle stranických zá­jmů. Není již u nás jednotné míry pro hod­noty, ani kulturní, ani mravní. Celý příspěvek