Ernst Jünger – Chůze lesem

Lidská velikost musí být vždy znovu dobývána v zápase.
Vítězí, když přemůže nápor sprostoty ve vlastní hrudi.
Zde leží ta pravá historická substance, v setkání člověka se sebou samým, tj.se svou božskou silou.
To je třeba znát, chceme-li se učit dějinám.
Toto nejhlubší místo, kde se ozývá a radí hlas slovy nepostižitelný, nazýval Sókratés svým daimoniem.
Také bychom je mohli nazvat:les