O nás

astraea-logo-newAstraea – Identitární studijní skupina pro evropskou kulturu, filosofii a metapolitiku je komunitou lidí, kteří se zajímají o evropskou kulturu a filosofii. V říjnu 2014 byl spuštěn blog Astraea.cz, který je svou povahou zaměřen na – především – filosofické texty, které mají vztah k evropským tradicím, identitě a identitárnímu hnutí.
O rok později byl spuštěn facebookový profil, který je věnován převážně kulturní stránce tohoto projektu, tedy hudbě, výtvarnému umění, architektuře, případně i kinematografii a dalším formám vyjádření evropského ducha.