26 konkrétních právních opatření k reemigraci

Identitáři stojí v popředí intelektuální práce na přípravě morálního a právního rámce budoucí reemigrace. Tato brožurka je zdaleka nejlepším politickým pamfletem, který jsem kdy viděl. Podobá se slavným pamfletům minulosti, protože se díky němu jeví revoluce uskutečnitelnou. Byl bych rád, kdyby si čtenáři z dalších zemí vypůjčili a přizpůsobili některé body situaci doma a přesvědčili své krajany, že „tato opatření jsou zároveň uskutečnitelná i nezbytná.“

Patrick Le Brun

26 opatření pro politiku identity a reemigrace

Imigrace-islamizace

Zítra reemigrace!

Uvnitř

 1. Ukončit nabývání občanství narozením na území státu
 2. Konec řetězové migrace
 3. Automaticky vyhostit všechny cizince, kteří se na našem území dopustí zločinu a zakázat jejich návrat
 4. Uzavřít dohody se zeměmi původu, aby si naturalizovaní cizinci-zločinci mohli odpykat zbytek trestu tam
 5. Retroaktivní odebrání francouzského občanství naturalizovaným cizincům, kteří se v posledních 10 deseti letech dopustili zločinu či přestupkuPřední strana letáku
 6. Automatické odebrání francouzského občanství lidem s dvojím občanstvím, kteří spáchají trestný čin či přestupek
 7. Vytvoření Fondu pro návrat, spojené s veřejnou kampaní, vybízející imigranty k odchodu domů
 8. Vytvořit úřad Vysokého komisaře pro reemigraci
 9. Na 10 let zmrazit všechnu naturalizaci ze zemí mimo EU, s výjimkou vojenských víz (Cizinecká legie)
 10. Uzavřít dohody se zeměmi jižního Středozemí, kde bude zakotvena ekonomická a vojenská pomoc s kontrolou jejich emigračních zón
 11. Skutečně začít chránit vnější hranice EU – a pokud se to nepovede, opustit Schengenský prostor
 12. Poskytovat sociální síť a dotované bydlení jen francouzským a dalším evropským občanům
 13. Zrušit programy zdravotní péče pro migranty zdarma
 14. Zavést systém upřednostňování (místní, národní, evropský) při obsazování pracovního místa. Předtím, než nabídne místo cizinci, bude muset zaměstnavatel prokázat, že nebylo možné najít místního člověka, Francouze ani občana EU, který by tuto práci vykonával
 15. Odmítnout koncept imigrace prostřednictvím pracovních víz a zavést skutečné partnerství se zeměmi původu. Cílem musí být, aby tamní elity zůstávaly ve svých zemích a zároveň vytvořit přeshraniční partnerství, především s vysokými školami v jejich zemích
 16. Automatické tresty odnětí svobody pro podnikatele vědomě zaměstnávající ilegální imigranty
 17. Zastavit finanční podporu a zakázat organizace, které podporují ilegální imigraci. Vymáhat stávající zákony proti napomáhání ilegální imigraci a uvěznit opakované provinilce
 18. Zakázat pro-imigrační propagandu v médiích financovaných z veřejných peněz: rádia, televize, ale také noviny profitující z vládní pomoci
 19. Zakázat veškeré veřejné a zahraniční financování budování mešit. Zakázat minarety
 20. Zakázat kázaní v arabštině
 21. Zakázat nošení hidžábu na veřejných prostranstvích
 22. Zakázat UOIF (obdoba organizací CAIR nebo ISNA v Americe) a všechny organizace napojené na mezinárodní islamistické sítě.
 23. Zakázat rituální porážku zvířat. Zavést dodatečnou daň na dovoz všech halal produktů, přičemž část z jejího výtěžku připadne spolkům na ochranu zvířat a zbytek Fondu pro návrat.
 24. Bránit naši kulinářskou identitu a nenechat školní jídelny i restaurace přizpůsobovat se stravovacím pravidlům cizinců.
 25. Bojovat s městskou segregací a rasismem, které v jistých čtvrtích postihují skutečné Francouze.
 26. Vytvořit ministerstvo identity a zakořeněnosti(?).

Zadní strana

Socialistická vláda přišla se svým „návrhem na cestu k politice za rovnost a integraci.“

Bloc Identitaire se rozhodl odpovědět na tuto další z nekonečné řady provokací vlastním „listem na cestu k politice identity a reemigrace“ – 26 opatření (která pokrývají oblast kultury, ekonomiky, vzdělávaní a reforem institucí) směřujících k ukončení nekontrolované imigrace a navrácení imigrantů do zemí jejich původu.

Když pomineme fantasmagorické iluze „smíření“ nebo masivní asimilace, považujeme za jedinou cestu, jak se vyhnout chaosu – který se nevyhnutelně pojí s multikulturními (a tím pádem „multi-konfliktními“) společnostmi – pokojnou a spořádanou reemigraci, tedy návrat většiny Neevropanů z našeho území do země jejich původu.

Zastavit imigraci, odsoudit její zastánce, zastavit islamizaci, vyjednat se zeměmi původu spořádanou reemigraci atd.

Bloc Identitaire jednoduše hájí základní právo, které Francouzi sdílejí s každým jiným národem světa: žít ve své vlasti v míru, v souladu se svou identitou, obklopeni lidmi jako oni sami. Jestliže se dnes navržená opatření někomu zdají „nemožná“ či „radikální,“ jsme si jisti, že postupem času se to změní a navrhovaná opatření se stanou zároveň možnými i nezbytnými.

Přepis letáku francouzské politické strany Bloc Identitaire s úvodním komentářem Patricka Le Bruna. Z anglické verze na stránkách counter-currents.com přeložil T.K.