Larry Siedentop: O starověké polis

Občané antických států na sebe nahlíželi jako na obránce země svých božských předků. Tito předkové pro ně byli nerozdílně spojeni se zemí, na níž se obec rozkládala. Přijít o toto území by znamenalo ztratit také rodová božstva. Vlastně by to byl důkaz toho, že bohové obec opustili už dávno předtím. Proto občané pokaždé, když zakládali nové město, vyryli nejprve ve společném rituálu brázdu, již následně zahrnuli prstí hlíny ze své původní obce. Měla symbolizovat půdu, v níž spočívali jejich předkové – tak aby mohli říkat, že se pořád ještě jedná o zemi jejich předků, terra patria

Akt založení obce nespočíval v postavení několika domů, ale vyhlášení dědičné náboženské identity, „patriotismu“. Při obraně své obce tak antický občan zároveň hájil i samotné srdce své identity. Náboženství, rodina a území pro něj byly vzájemně nedělitelným svazkem, což ze starověkého patriotismu dělalo tak mocnou sílu. Zotročení, častý to následek neúspěšné obrany obce, tak už bylo „jen“ potvrzením té skutečně hrůzné předcházející události: ztráty identity, nevyhnutelně doprovázené i ztrátou domácích božstev…

Vše, na čem starověkému člověku skutečně záleželo – jeho předkové, náboženský kult, morální život, hrdost i majetek – se odvíjelo od přežití a blahobytu obce. I proto byla v antickém světě oddanost „posvátné otčině“ považovaná za nejvyšší ctnost. Touto oddaností obci na prvním místě občan současně sloužil i bohům. Necítil při tom žádný konflikt nebo zmatek kvůli abstraktnímu principu spravedlivosti – zbožnost a vlastenectví pro něj byly jedno a totéž. Ten, kdo v řeckém prostředí postrádal lásku k obci, kdo se aktivně neúčastnil občanského života, byl ostatními nazýván „idiot“. Toto je ve skutečnosti původní význam slova: člověk neochotný podílet se na životě obce. Není tedy náhodou, že vyhnanství bylo pro občana polis tím nejhorším možným trestem, ještě horším než rozsudek smrti. Bylo totiž vnímáno jako smrt zaživa.

Zdroj: Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism /Jak se zrodil koncept jednotlivce: vznik západního liberalismu/